บริการ
ขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้น
ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาแบบ
ขั้นตอนการทำแบบเพื่อก่อสร้างและสัญญา
ขั้นตอนการก่อสร้าง
 • ขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้น

  เราต้องขอความกรุณาลูกค้าให้ข้อมูลต่างๆในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอแบบและงบประมาณเพื่อการตัดสินใจของลูกค้าก่อนจะตัดสินใจใช้บริการของเรา ในเบื้องต้นนี้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

  ข้อมูลที่เราต้องการในเบื้องต้นมีดังนี้

  1. เป็นโครงการประเภทอะไร

  • ตกแต่งสำนักงาน
  • ตกแต่งโชว์รูมขายสินค้า
  • ตกแต่งร้านอาหาร
  • ตกแต่งที่อยู่อาศัยที่เป็นบ้านหรือตกแต่งคอนโดมิเนียม

  2. สถานที่ตั้ง (ชื่อสำนักงาน,ชื่อหมู่บ้าน,ชื่อคอนโด)

  3. ที่อยู่ของสถานที่ตั้ง

  4. พื้นที่จะทำการตกแต่ง ( มีประมาณกี่ตารางเมตร )

   

  วัตถุประสงค์และความต้องการต่างๆด้านการใช้พื้นที่

  1. ต้องการตกแต่งพักอาศัย  ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้พักอาศัย เช่น

  •  จำนวนสมาชิกในครอบครัว    
  • รายละเอียดความต้องการของการใช้พื้นที่ต่างๆของสมาชิกในครอบครัว

  2. ต้องการตกแต่งสำนักงาน ต้องการทราบรายละเอียดต่างๆ เช่น

  • ประเภทของธุรกิจ
  • จำนวนพนักงานและโครงสร้างบุคลากรแต่ละแผนก
  • การจัดสรรการใช้พื้นที่ เช่นต้องการห้องทำงานสำหรับพนักงานว่ามีจำนวนกี่คน
  • การแบ่งเป็นห้องผู้บริหารกี่ห้องหรือกี่แผนก
  • ความต้องการการใช้พื้นที่ห้องประชุม ห้องเอกสาร ห้องเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม (pantry) ห้องพักผ่อนสำหรับลูกค้า โถงต้อนรับ ส่วนจัดแสดงสินค้า เป็นต้น

  3.  ต้องการตกแต่งโชว์รูม ขายสินค้า

  • ประเภทของธุรกิจ
  • ข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์
  • การจัดสรรพื้นที่แสดงสินค้า (front office)
  • การจัดสรรพื้นที่ส่วนสำนักงาน (back office) ข้อมูลต่างๆในส่วนนี้เหมือนกับข้อมูลที่ต้องการสำหรับการตกแต่งสำนักงาน

  4 . ต้องการตกแต่งร้านอาหาร

  • ประเภทของธุรกิจอาหาร
  • การจัดสรรการใช้พื้นที่ขาย
  • การจัดสรรพื้นที่ครัวและส่วนส่งเสริมการขาย
  • ความต้องการของจำนวนที่นั่งของลูกค้า (หากไม่แน่ใจ การจัดวางผังเบื้องต้นจะประมาณการให้ได้)

  วัตถุประสงค์และความต้องการต่างๆด้านการออกแบบ (concept design)

  1. ความต้องการด้านภาพลักษณ์และบรรยากาศ สไตล์ที่ต้องการ เช่น 

  • โมเดิร์นดีไซน์ (modern) เรียบง่ายทันสมัย  
  • มินิมอลสไตล์ (minimal style)     โล่งๆโปร่งๆใช้ของน้อยชิ้น
  • ลอฟท์สไตล์ (loft style) ดูดิบๆโชว์โครงสร้างเสาคาน งานระบบต่างๆ        
  • สไตล์ร่วมสมัย (contemporary style)
  • สไตล์แบบอดีต เช่น vintage style, retro style, เป็นต้น  
  • สไตล์ประจำชาติ เช่น สไตล์แบบไทย, ญี่ปุ่น, จีน, ยุโรป, อเมริกา, แอฟริกา เป็นต้น

  2. ความต้องการด้านภาพลักษณ์ (image)

  สื่อสารถึงองค์การโดยรวม โดยการเลือกใช้องค์ประกอบต่งๆ เช่น โทนสี โลโก้ อักษร ภาพ ให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร (corporate identity)   แนวคิดที่ต้องการสื่อสาร (concept design) ต้องการสื่อสารอะไรให้กับสังคมหรือผู้ที่มาใช้บริการของสถานที่ เช่น อัตลักษณ์ความเป็นไทย ภาพลักษณ์ขององค์กรด้านต่างๆ เป็นต้น

  วัตถุประสงค์เรื่องของการใช้งบประมาณ

  ต้องการใช้งบประมาณเท่าไร

  วัตถุประสงค์ของระยะเวลา 

  ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานและวันเวลาที่กำหนดเสร็จ

  สรุปแล้วลูกค้าต้องเตรียมข้อมูลต่างๆทางด้านสถานที่ (แบบแปลน, รูปถ่าย) และความต้องการต่างๆให้กับเราให้ได้มากที่สุด


  สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับการบริการจากเราในเบื้องต้น (โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย)

  • แนวคิดในการออกแบบและการใช้พื้นที่

   โดยนำเสนอแบบแปลนเบื้องต้นและภาพลักษณ์แนวทางการออกแบบ (image) อาจนำเสนอภาพ 3D ในบางกรณี

  • งบประมาณและระยะเวลาดำเนินงาน
  • การใช้วัสดุ
  • แนวคิด IMAGE หรือกลยุทธ์ในการออกแบบเพื่อสนับสนุนงานขาย (ในบางกรณีเป็นร้านค้าหรือร้านอาหาร)
  • แนวคิดในการออกแบบเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (สำนักงาน)
  • แนวคิดในการใช้พื้นที่และบรรยากาศให้ที่พักอาศัยดูอบอุ่น, น่าอยู่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว (บ้านพักอาศัย, คอนโด)
2019 © GEE-SQUARE ALL RIGHT RESERVED.